GETTING
TO KNOW US

ObTrend are founded with one clear objective – to provide traders with safe, easy, as well as low cost access to foreign exchange markets

Cục Dự trữ Liên bang đề xuất các quy tắc vốn mới cho Phố Wall

Tháng Năm 19 , 2018

Cục Dự trữ Liên bang hôm thứ ba đề xuất các quy tắc mới có thể cho phép một số ngân hàng lớn giảm dự trữ vốn. Các ngân hàng lớn nhất ở Phố Wall không có khả năng nhận được sự cứu trợ như vậy, Fed nói. Các quy tắc mới sẽ là cải cách đầu tiên về tiêu chuẩn vốn được hình thành sau cuộc khủng hoảng tài chính.

Cục Dự trữ Liên bang hôm thứ ba đề xuất các quy tắc vốn mới có thể cho phép một số ngân hàng lớn giảm dự trữ vốn.

Đề xuất này có thể dọn đường cho một số ngân hàng lớn giảm mức vốn trong tương lai nhưng các ngân hàng lớn nhất ở Phố Wall không có khả năng nhận được sự cứu trợ như vậy, Fed nói.

“Liên quan đến các yêu cầu hiện tại, những thay đổi được đề xuất nói chung sẽ duy trì hoặc tăng phần nào lượng vốn cần thiết cho các GSIB và thường giảm một cách khiêm tốn lượng vốn cần thiết cho hầu hết các tổ chức phi GSIB”, Fed cho biết đề cập đến 30 ngân hàng quan trọng toàn cầu.

Các ngân hàng và các bên liên quan khác sẽ có 60 ngày để bình luận về đề xuất có khả năng có hiệu lực vào năm tới, Cục Dự trữ Liên bang cho biết.

Các tiêu chuẩn vốn mới sẽ là cải cách đầu tiên của các tiêu chuẩn vốn được hình thành sau cuộc khủng hoảng tài chính kéo dài hàng thập kỷ.